Mật mã là gì?

Magic ID ban đầu là một "ID bí ẩn không thể dễ dàng giải mã" theo nghĩa đen, nhưng trên web, nó là một mã chỉ có thể được giải mã bởi một nhóm người đặc biệt...

"ID ma thuật" thường thấy trong các diễn đàn, cộng đồng trực tuyến và các nền tảng tương tự, đặc biệt khi người dùng có kinh nghiệm đang chia sẻ nội dung NSFW. Ví dụ: khi một người dùng đăng nội dung NSFW, những người dùng khác có thể trả lời bằng "OP, vui lòng chia sẻ Magic ID".

Nói chung, các công ty sản xuất công trình của Nhật Bản gán mã sản phẩm duy nhất bao gồm các chữ cái và số cho các sản phẩm của chính họ nhằm mục đích nhận dạng, phân loại và truy xuất. Những mã có vẻ đơn giản nhưng rất quan trọng này, được gọi là "番号" (phát âm là "bangou"), là những "ID ma thuật" hoàn toàn xa lạ đối với những người không quen biết. Tuy nhiên, đối với những người sành sỏi dày dạn kinh nghiệm, họ có thể nhanh chóng nhận ra công ty sản xuất, phong cách và diễn viên được liên kết với một mã cụ thể và nhanh chóng tìm kiếm các tài nguyên phù hợp trên các nền tảng nhất định để tải xuống và thưởng thức.

This is an advertisement tester.